Mgr. Lenka Říhová

Bakalářská práce

Problematika genderu v psychologických souvislostech

Gender issues in psychological context
Anotace:
Téma genderu představuje v dnešní době velmi aktuální a neméně diskutovaný pro-blém. Tato bakalářská práce pohlíží se na tuto problematiku poněkud komplexněji. Cílem práce je poodkrytí některých genderových rozdílů mezi páry různých generací. Teoretická část má snahu objasnit vznik odlišností mezi muži a ženami z hlediska biologie – především pak z pohledu genetiky a neurohumorální regulace, dále pak …více
Abstract:
Gender issues are a timely and well recognised research area. This dissertation, has taken a more complex view of the topic, whereby the author attempts to reveal gender-related differences between couples that represent a range of various generations. The literature review commences with a review of the differences between male and female in a biological context, parcitularly focusing at genetic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy