Bc. Adriana Dzurenková

Bakalářská práce

The Ideologies of Gandhi and Nehru and their Vision for a Post-independence India

The Ideologies of Gandhi and Nehru and their Vision for a Post-independence India
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá filozofiemi, které přispěly k utváření postkoloniální Indie před i po získání nezávislosti od Britského impéria. Po načrtnutí historického kontextu se práce zaměřuje na dva nejvlivnější přístupy reprezentované Mahátmem Gándhím a Džavahárlálem Néhrúem. Cílem této práce je analyzovat a porovnat tyto dvě vize a zjistit, do jaké míry Gándhího filozofie nenásilí a néhrúovský …více
Abstract:
This thesis deals with political philosophies that contributed to the formation of a postcolonial society in India before and after gaining independence from the British Empire. After a brief overview of the historical background, the author focuses on exploring the two most influential approaches represented by Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru and on examining their suggestions on how to deal with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Eva Valentová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura