Bc. Adriana Dzurenková

Bachelor's thesis

The Ideologies of Gandhi and Nehru and their Vision for a Post-independence India

The Ideologies of Gandhi and Nehru and their Vision for a Post-independence India
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá filozofiemi, které přispěly k utváření postkoloniální Indie před i po získání nezávislosti od Britského impéria. Po načrtnutí historického kontextu se práce zaměřuje na dva nejvlivnější přístupy reprezentované Mahátmem Gándhím a Džavahárlálem Néhrúem. Cílem této práce je analyzovat a porovnat tyto dvě vize a zjistit, do jaké míry Gándhího filozofie nenásilí a néhrúovský …more
Abstract:
This thesis deals with political philosophies that contributed to the formation of a postcolonial society in India before and after gaining independence from the British Empire. After a brief overview of the historical background, the author focuses on exploring the two most influential approaches represented by Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru and on examining their suggestions on how to deal with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Reader: Mgr. Eva Valentová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta