Bc. Vojtěch ŠAFÁŘ

Master's thesis

Vliv velikosti činitele pólového krytí na vlastnosti synchronního stroj

Effect of the pole coverage factor on synchronous machine properties.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektromagnetického návrhu a vlivem velikosti činitele pólového krytí na vlastnosti synchronního stroje. Práce je rozdělena do 6 částí. V první části je proveden elektromagnetický návrh synchronního stroje s činitelem pólového krytí alfa = 0,65. Ve druhé části je vypočten elektromagnetický návrh synchronního stroje s činitelem pólového krytí alfa = 0,75 …more
Abstract:
The master these deals with the issue of electromagnetic field´s proposal and the influence of pole coverage factor to properties of synchronous machines. The these is divided into six parts. The electromagnetic proposal of synchronous machine with the pole coverage factor alfa = 0,65 is realized in the first part. The electromagnetic proposal of synchronous machine with the pole coverage factor alfa …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Josef Červený, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠAFÁŘ, Vojtěch. Vliv velikosti činitele pólového krytí na vlastnosti synchronního stroj. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/