Mgr. Jana Přecechtělová, Ph.D.

Doctoral thesis

Torsion Angle Dependence of 31 P NMR Parameters in a Nucleic Acid Backbone Studied by Density Functional Theory

Torsion Angle Dependence of 31 P NMR Parameters in a Nucleic Acid Backbone Studied by Density Functional Theory
Abstract:
Tato práce se zabývá studiem vztahů mezi parametry nukleární magnetické rezonance (NMR) pro isotop P-31 a konformací páteře nukleových kyselin pomocí teorie funkcionálu hustoty (density functional theory, DFT). Studium bylo inspirováno nedostatkem experimentálních NMR dat, které mohou být použity jako okrajové podmínky při určování struktur nukleových kyselin. Přestože NMR experimenty prokázaly potenciál …more
Abstract:
This thesis focuses on the study of the relationships between P-31 nuclear magnetic resonance (NMR) parameters and the conformation of a nucleic acid backbone using density functional theory (DFT) based methods. The work has been inspired by the lack of experimental NMR restraints that can be applied in the nucleic acid structure determination. Although NMR experiments revealed the potential of P-31 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 8. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2010
  • Supervisor: prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
  • Reader: Dr. Vladimír G. Malkin, DrSc., RNDr. Miloš Buděšínský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta