Mgr. Jana Přecechtělová, Ph.D.

Doctoral thesis

Torsion Angle Dependence of 31 P NMR Parameters in a Nucleic Acid Backbone Studied by Density Functional Theory

Torsion Angle Dependence of 31 P NMR Parameters in a Nucleic Acid Backbone Studied by Density Functional Theory
Anotácia:
Tato práce se zabývá studiem vztahů mezi parametry nukleární magnetické rezonance (NMR) pro isotop P-31 a konformací páteře nukleových kyselin pomocí teorie funkcionálu hustoty (density functional theory, DFT). Studium bylo inspirováno nedostatkem experimentálních NMR dat, které mohou být použity jako okrajové podmínky při určování struktur nukleových kyselin. Přestože NMR experimenty prokázaly potenciál …viac
Abstract:
This thesis focuses on the study of the relationships between P-31 nuclear magnetic resonance (NMR) parameters and the conformation of a nucleic acid backbone using density functional theory (DFT) based methods. The work has been inspired by the lack of experimental NMR restraints that can be applied in the nucleic acid structure determination. Although NMR experiments revealed the potential of P-31 …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2010
  • Vedúci: prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
  • Oponent: Dr. Vladimír G. Malkin, DrSc., RNDr. Miloš Buděšínský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta