David Šimeček, DiS.

Bakalářská práce

Basklarinetová sóla v tetralogii Prsten Nibelungův Richarda Wagnera

Bassclarinet Solos in Tetralogy The Ring of Nibelungen by Richard Wagner
Anotace:
Bakalářská práce „Basklarinetová sóla v tetralogii Prsten Nibelungův Richarda Wagnera“ pojednává o celkovém využití basklarinetu v Ringu. Rozebírá basklarinetový part co se týče leitmotivické práce a zaměřuje se zejména na vyložená sóla v tomto díle. Na počátku práce můžeme najít i kapitolu o historii basklarinetu, o začátcích jeho užívání v orchestru a o nejdůležitějších „předringovských“ sólech.
Abstract:
Diploma thesis "Bassclarinet Solos in Tetralogy The Ring of Nibelungen by Richard Wagner" deals with the complete use of bassclarinet in The Ring. Furthermore, the thesis discusses the bassclarinet part in regards to leitmotivic work and focuses primarily on solos in this piece. Within the first chapters we can also find an overview of the history of bassclarinet, the beginning of its usage in orchestra …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Schnierer
  • Oponent: doc. MgA. Vít Spilka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/pbdpo/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na klarinet