Aneta Koláříková

Bakalářská práce

Pohledávky a závazky z obchodních vztahů ve vybrané společnosti

Receivables and Liabilities from the Business Relationship in the Selected Company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na pohledávky a závazky z obchodních vztahů s cílem do-poručit jejich vhodné řízení s dopadem na hospodářský výsledek společnosti. Teoretická část je rozdělena na pět základních částí, z nichž první je úvodem do zúčtovacích vztahů, na ni navazuje kapitola zaměřena na pohledávky a jejich vznik, ocenění, rozdělení a další aspekty týkající se pohledávek až po jejich zánik …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on receivables and liabilities from the business relation-ship in the selected company, having a goal to recommend their appropriate management with respect to a company economic result. The theoretical part is divided into five parts, first part consists introduction to business relations, followed by second part focused on receivables - specifically their creation, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koláříková, Aneta. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů ve vybrané společnosti. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe