Bc. Denisa Jurčíková

Bakalářská práce

Zapojení rodiny miR-183 do regulace vývoje a funkce smyslových orgánů

The role of miR-183 family in the regulation of development and function of sensory organs
Anotace:
MicroRNA jsou krátké nekódující molekuly, jejichž hlavní funkcí je regulace genové exprese. Prostřednictvím komplementární části sekvence s různými mRNA blokují jejich translaci. Velká část cílových molekul jsou transkripčními faktory, a tím se microRNA stává významným regulátorem buněčných dějů. Tato práce se zabývá funkci rodiny miR-183 ve smyslových orgánech, kde dochází k vysoké expresi této rodiny …více
Abstract:
MicroRNAs are short non-coding molecules, whose main function is regulation of gene expression. Due to complementary sequence with different mRNA, it blocks their translation. Most of the target mRNAs are transcription factors and therefore microRNAs are significant regulators of many cellular processes. This work describes the function of the miR-183 family in sensory organs, in which this microRNA …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fojtík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.