Bc. Lenka SOUKUPOVÁ

Diplomová práce

Hranice osobního prostoru

Border of personal space
Anotace:
Tato práce odkrývá autorčin pohled na téma osobního prostoru, kterým se zabývá již šestým rokem. Mapováním procesu tvorby se snaží čtenářům zprostředkovat svou autentickou výpověď propojenou s vysvětlením potřebných pojmů ze světa umění. V druhé části se autorka zaměřuje na vlastní tvůrčí projekt, který je úzce spjat s žáky ZŠ Buzulucká Teplice. V této škole tvůrkyně zastává místo učitelky výtvarné …více
Abstract:
I have been inspired by author's opinion, her theory of personal space which she has studied for 6 year so far. She is trying to provide to her fans the explanation of her work by her very typical features synchronised with professional facts out of art world. I am continuing by focusing on my own project with students of ZS Buzulucka Teplice where I am playing a role of Teacher of Art. Because of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Jiří Kovanda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUPOVÁ, Lenka. Hranice osobního prostoru. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba

Práce na příbuzné téma