Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D.

Doctoral thesis

Advanced Digital Methods for Precise Measurement of Length

Advanced Digital Methods for Precise Measurement of Length
Abstract:
Tato práce se zabývá číslicovým zpracováním interferenčního signálu v laserové interferometrii, konkrétně v oblasti přesného odměřování geometrických veličin. Na poli optických měřicích metod představuje laserová interferometrie nejpřesnější techniku měření vzdálenosti s rozlišením v řádu nanometrů. Dosažení takové přesnosti vyžaduje zpracování s pomocí složitého detekčního optického hardwarového vybavení …more
Abstract:
This thesis deals with digital processing of interference signal in laser interferometry dedicated to high-resolution measurements of length. Among the optical measurement techniques, the laser interferometry provides the best performance for the length measurement at a nanometre scale. An achievment of such an ultimate resolution requires an expensive complex and sensitive underlying optical hardware …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 7. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc., Prof. Dr. Ing. Friedemann Mohr

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky