Adam Pleva

Bakalářská práce

Soběstačný dům z přírodních materiálů

Off-grid house built of natural materials
Anotace:
Cílem bakalářské práce je navrhnout roubenou dřevěnou stavbu, jež se nachází někde na samotě a není možné napojení na inženýrské sítě. Dům je také navržen z přírodních materiálů, s ohledem na permakulturu. Koncepce domu je dvoupatrová, s obytným podkrovím, sedlovou střechou s podlomenicí a zdobenou lomenicí. Samostatné řešení soběstačnosti je zde pojato komplexně: vyřešeních různých možností zdrojů …více
Abstract:
The goal of my bachelor's work is to project wooden building, located somewhere on the secluded place, without the possibility of connection on the public utility system. The house is designed from local eco-friendly materials, according to permaculture. The concept of the house is two- storey house, with a residental attic, saddle roof with a gable and a decorated gable. The solution of self-sufficient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.

Citační záznam

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Stavby na bázi dřeva / Stavby na bázi dřeva