JUDr. Radislav Bražina

Disertační práce

Odůvodnění vybraných správních aktů jako součást práva na spravedlivý proces

Reasoning of selected administrative acts as a part of the right to a fair trial
Anotace:
Tato disertační práce se věnuje problematice odůvodnění vybraných správních aktů s primárním důrazem na odůvodnění správního rozhodnutí. Práce se zaměřuje na odůvodnění zejména z pohledu požadavků na jeho obsahové náležitosti, kterým prozatím v odborné literatuře nebyla věnována zásadnější komplexní pozornost. Práce zkoumá problematiku odůvodnění (zejména individuálních) správních aktů jednak z hlediska …více
Abstract:
This dissertation deals with the issue of reasoning of selected administrative acts with a primary emphasis on reasoning of the administrative decision. The author focuses on the reasoning especially from the point of view of the requirements for its content, which have not been paid much attention in the doctrine yet. The dissertation deals with the issue of reasoning (especially of individual) administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Správní právo a právo životního prostředí