Bc. Zuzana Doležalová

Bakalářská práce

Projevy celkových onemocnění v dutině ústní

Manifestation of systemic diseases in oral cavity
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu celkových onemocnění a jejich projevů v dutině ústní. Tento přehled je určen pro dentální hygienistky. Jsou zde popsána ta nejčastěji se vyskytující. Podrobně jsou rozvedena především onemocnění mající projev na kůži vzhledem k jejich četnosti výskytu. V praktické části je vytvořena tabulka nemocí s uvedením základních léčebných postupů prováděných dentální …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create an overview of systemic diseases with manifestation in the oral cavity. The overview is designed for Dental Hygienists. There are described the most common ones. Especially there are elaborated in details the diseases having skin lesions due to their frequency. In the practical part there is created a table of diseases with some basic medical procedures performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Sylva Fikáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta