Bc. Michaela Kubíková

Diplomová práce

Studenti Německé vysoké školy technické v Brně za první republiky

Students of the German technical university in Brno during the first Czechoslovak Republic
Anotace:
Práce se zabývá studenty Německé vysoké školy technické v Brně za první republiky. Hlavním cílem je podat všeobecný přehled o posluchačích, kteří na této instituci v meziválečné době studovali. K základním kritériím výzkumu patří celkový počet studentů, národnost, pohlaví, náboženské vyznání či studijní specializace posluchačů. Značná pozornost je také věnována hmotnému zabezpečení akademiků a spolkovému …více
Abstract:
This piece of work is about students of German technical university in Brno during the first republic. Main goal is to give general view of students who were studiyng here in interwar period. To the main and basic criterion belong full amount of students, nationality, sex, confession or specialization of studying. Considerable attention is given to material provision of academics and to associations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta