Bc. Martina Staroňová

Master's thesis

Japanese Strategic Documents: Content Analysis of the National Program Defense Guidelines

Japanese Strategic Documents: Content Analysis of the National Program Defense Guidelines
Abstract:
Práca analyzuje trendy a zmeny v bezpečnostnej politike Japonska od konca Studenej vojny, ktorá je formulovaná v základnom strategickom dokumente Pokyny pre obrannú politiku. Využíva pritom metódu obsahovej analýzy, a jej kvantitatívny, ale aj kvalitatívny prístup. Frekvenčná analýza najskôr odhalila bezpečnostné koncepty, na ktoré sa v skúmaných dokumentoch sústreďovala najväčšia pozornosť, a komplexný …more
Abstract:
This diploma thesis analyses the trends and dissimilarities in Japan’s security policy since the end of the Cold War as formulated in the National Defense Program Guidelines. The thesis makes use of the method of content analysis, utilizing the combined effect of both the quantitative and qualitative approach. The frequency count revealed significant security concepts, which the strategic documents …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Security and Strategic Studies