Bc. Ondřej Vávra

Diplomová práce

Metody pro identifikaci biologicky relevantních tunelů v proteinech

Methods for identification of biologically relevant tunnels in proteins
Anotace:
Tunely, přístupové cesty pro ligandy, významně ovlivňují funkci, stabilitu a substrátovou specificitu enzymů. Studium tunelů pomocí experimentálních metod je problematické, využívají se tedy výpočetní metody pro analýzu přístupových cest na krystalových strukturách či trajektoriích ze simulací molekulové dynamiky. V minulosti bylo kladeno velké úsilí na vyvinutí metod, které by byly schopné zachytit …více
Abstract:
Tunnels, ligand access pathways, play an important role in the function, stability or substrate specificity of enzymes. Experimental methods for tunnels analysis are very demanding, therefore computational tools are applied for analysis of protein tunnels on crystal structures or snapshots from molecular dynamics simulations. In the past, great efforts have been made to develop methods for exploration …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Genomika a proteomika