Martina Searles

Bakalářská práce

The use of L1 in a language teaching context by non-native language teachers

The use of L1 in a language teaching context by non-native language teachers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití mateřského jazyka a překlad v kontextu výuky jazyků učitelem nerodilým mluvčím. Je rozdělen na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly. Každá kapitola je dále rozdělena do tří podkapitol. První kapitola vysvětluje důležitou terminologii používanou při výuce jazyků a její použití v kontextu této práce. Rovněž zkoumá …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the use of mother tongue and translation in a language teaching context by non-native speakers. The work is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part incorporates two chapters. Each chapter is further separated in three subchapters. Chapter one explains some important terminology applied in language teaching and used in the context …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.
  • Oponent: MA Gregor Kalinowski, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College