Jakub Marek

Diplomová práce

Vliv vstupu zahraničního investora na chování společnosti

Effect of foreign investor entry on company's behavior
Anotace:
Závěrečná práce se zaměřuje na porovnání a zhodnocení strategie vstupů zahraniční farmaceutické společnosti Fagron na český a brazilský trh. V teoretické části práce je nejdříve shrnuta problematika internacionalizace firem a možných přístupů k mezinárodnímu podnikání. Blíže jsou popsány nejvýznamnější formy vstupu na zahraniční trhy s důrazem na vybrané dopady PZ do přijímací ekonomiky. Dále jsou …více
Abstract:
This thesis focuses on the comparison and evaluation of two entry strategies of international pharmaceutical company Fagron on the Czech and Brazilian market. In the theoretical part the internationalization of companies and possible approaches to international business is summarized. I closely describe the most significant forms of entering foreing markets with emphasis on selected impacts of FDI …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: Soňa Gullová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40342