Gasan Gasanov

Bakalářská práce

Business plan - healthy food restaurant

Podnikatelský plán - zdravé jídlo restaurace
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit ucelený podnikatelský plán pro spuštění zdravé rychlé servisní restaurace s názvem „Řezy“ a zhodnotit její životaschopnost na ruském trhu. Podnikatelský záměr je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část měla vytvořit silný a pevný rámec založený na akademické literatuře, zatímco praktická část byla zaměřena na implementaci naučených principů …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a comprehensive business plan for launching a healthy quick service restaurant called “Slices” as well as to assess its viability on the Russian market. The business plan is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part was to create a strong and solid framework based on academic literature, while the practical part was aimed at the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Blanka Habrmanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77418