BcA. Dana BARTONÍČKOVÁ

Diplomová práce

Laboratoř - Mám pár nezodpovězených otázek. Projekt je výzkumem napříč obory, vztahy, systémy. Předpokládá se využití aktuálních technologických možností například v animaci, 3D, After Effects, audio video projekce. Výstupem je objekt, instalace v multimédiích.

Laboratory - I have some unanswered questions. The project is a research throughout media, relations, systems. It should adopt contemporary technological possibilities of animation, 3D, After Effects or audio-video projection. The output would then be a multimedia installation.
Anotace:
Hitler se ve veřejném prostoru vyskytuje snad nejvíce od dob Třetí říše, náš mediální obraz zla je rituálně a zároveň pohodlně symbolizován optickým materiálem nacistické propagandy z doby hitlerovských triumfů. Proč je tato osoba ještě dnes tolik zarytá v myslích lidí? Proč, pustím-li v neděli dopoledne televizi, vykoukne na mě Hitler? Od války letos uplynulo sedmdesát let, o holokaustu a Hitlerovi …více
Abstract:
Hitler still appears in public space, perhaps most often since the Third Reich, our media image of evil is ritually and also comfortably symbolized by visual material of Nazi propaganda from the period of Hitler's triumphs. Why is this person still in people's minds these days? Why is Hitler there on Sunday morning, when I turn my TV on? Seventy years have passed since the end of World War II, countless …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MgA. Milena Dopitová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTONÍČKOVÁ, Dana. Laboratoř - Mám pár nezodpovězených otázek. Projekt je výzkumem napříč obory, vztahy, systémy. Předpokládá se využití aktuálních technologických možností například v animaci, 3D, After Effects, audio video projekce. Výstupem je objekt, instalace v multimédiích.. Plzeň, 2015. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/