Mgr. Jiří Lapin

Diplomová práce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010

Parliamentary Election 2010 in Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Práce se ve svém úvodu zaměřuje na východiska voleb: volební systém a vývoj ve volebním období 2006 – 2010. Následující části práce jsou věnovány samotným volbám v roce 2010: volebním programům, volebním průzkumům a volební kampani. Další části práce analyzují výsledky voleb a popisují povolební vývoj. …více
Abstract:
This thesis deals with elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2010. The first part of the thesis focuses on the fundamentals of the elections: electoral system and electoral developments in electoral term 2006 - 2010. The following parts are dedicated to the 2010 elections itself: electoral programmes, election polls and election campaigns. The next part analyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta