Mgr. Jiří Lapin

Master's thesis

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010

Parliamentary Election 2010 in Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Práce se ve svém úvodu zaměřuje na východiska voleb: volební systém a vývoj ve volebním období 2006 – 2010. Následující části práce jsou věnovány samotným volbám v roce 2010: volebním programům, volebním průzkumům a volební kampani. Další části práce analyzují výsledky voleb a popisují povolební vývoj. …more
Abstract:
This thesis deals with elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2010. The first part of the thesis focuses on the fundamentals of the elections: electoral system and electoral developments in electoral term 2006 - 2010. The following parts are dedicated to the 2010 elections itself: electoral programmes, election polls and election campaigns. The next part analyzes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2011
  • Supervisor: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta