Markéta Křížková

Bakalářská práce

Aplikace teorie veřejné volby – vliv zájmových skupin v imigrační politice se zaměřením na nestátní neziskové organizace

The application of the Public Choice Theory – The influence of the interest groups over the immigration policy with the intention of non-profit organizations
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o působení zájmových skupin na imigrační politiku České republiky se zaměřením na nestátní neziskové organizace. Teoretická část se zabývá úvodem do teorie veřejné volby, problematikou zájmových skupin, dobýváním renty a definováním pojmu nestátní nezisková organizace. V praktické části jsou popsány zájmové skupiny působící v imigrační politice České republiky. Nejvíce prostoru …více
Abstract:
The thesis deals with the interest groups, especially the non-profit organizations, which have an influence on the immigration policy of the Czech Republic. The theoretical part concentrates on the introduction to the Public Choice Theory, the interest group theory, rent seeking and definition of a non-profit organization. The practical part describes the interest groups involved in the immigration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: Václav Gráf
  • Oponent: Pavel Chalupníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58900