Bc. Natália Belicová

Diplomová práce

Advertising Brexit: Elements of Persuasion in the Facebook Campaign

Advertising Brexit: Elements of Persuasion in the Facebook Campaign
Anotace:
Tato práce analyzuje reklamy propagující odchod z EU zveřejněné na Facebooku v době referenda z roku 2016. Bylo vybráno čtyřiadvacet obrazových reklam, které byly zkoumány z hlediska lingvistických, supralingvistických a vizuálních persuazivních prvků. Lingvistická analýza se opírá o práci Jeanne Fahnestock (2011). Analýza supralingvistických prvků je založena primárně na triádě etos, patos a logos …více
Abstract:
This thesis aims to analyze pro-Brexit adverts published on Facebook at the time of the referendum of 2016. Twenty-four banner ads were selected and examined in terms of linguistic, supralinguistic and visual persuasive elements. Linguistic analysis is based on the work of Jeanne Fahnestock (2011). The analysis of supralinguistic elements is based primarily on the triad of ethos, pathos, and logos …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.