Antonín Stibořík

Diplomová práce

Charakteristiky symbolových period u modulací

Characteristics of Symbol Periods at Modulations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá novými technologiemi, které využívají výhodnosti přenosu digitálního signálu. Tyto technologie souvisí s různými typy modulací. Proto se ve své práci zabývám charakteristikou symbolové periody v digitálních systémech v souvislosti na použité modulaci a používaných přenosových médiích. Veškeré digitální modulace souvisí se symbolovou periodou. Za nejzákladnější modulaci pro …více
Abstract:
The thesis refers to the new technologies using the advantages of digital signal transmission. These technologies are associated with different types of modulation. Therefore, this work deals with the characteristics of the symbol period of digital systems in relation to the modulation and transmission media used. Any digital modulation is related to the symbol period. QAM modulation is considered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Eduard Lyko
  • Oponent: Filip Řezáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika