Tek Jung Mahat, Ph.D.

Disertační práce

Klimatická změna a Nepál - změny a potřeby v oblastech institucí, adaptačních opatření a souvisejícím financování v Nepálu

Changing Climate Change Landscape in Nepal - A Review of Climate Change Institutions, Adaptation Planning and Associated Finance in Nepal
Anotace:
Konsenzus vědecké komunity uznává antropogenní vliv na klima a jeho rostoucí negativní dopady na lidstvo a ekosystémy. Země jako Nepál, které jsou méně socio-ekonomicky rozvinuté, mají problematickou geografii a jsou závislé na přírodních zdrojích, trpí těmito dopady nejvíce. Pátý report IPCC kvantifikoval, že je třeba udržet stávající uhlíkovou rovnováhu, aby globální teploty v budoucnu nevzrostly …více
Anotace:
staly součástí UNFCCC procesu. Text také srovnává možnosti krátkodobých adaptací (NAPA) a jejich dalšího rozvoje do dlouhodobých perspektivních plánů (NAP). Celkově výzkum a dokumentace předložená v této dizertaci poskytují důležitou referenci v problému klimatických změn v Nepálu se zaměřením na instituce, vládnutí, politiku a mezinárodní procesy. Očekává se využití dizertační práce k otevřené diskuzi …více
Abstract:
There is a clear consensus among the scientific community about anthropogenic climate and it’s exaggerated negative consequences to human and ecosystems, with countries like Nepal, that have poor socio-economic development, difficult geography and heavy dependence on natural resources, to suffer the most. When the IPCC’s Fifth Assessment Report has quantified the carbon budget to be maintained in order …více
Abstract:
cussion became part of the UNFCCC process in 2001 and compares the temporal, as well as the knowledge dimension/evolution on adaptation planning and delivers key recommends on how to build on short term (NAPA) adaptation plans to develop perspective adaptation plans (NAP). In summary, research and documentation made as part of this thesis are expected to offer ready reference on climate change landscape …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  • Oponent: Assoc. Prof. Krishna Shrestha, Assoc. Prof. Jon Marco Church, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta