Thanh Tri Ho

Disertační práce

Srovnání determinant PZI v zemích ASEAN3 a ASEAN5: Nové důkazy z analýzy faktoru finanční integrace

A comparison of FDI determinants in ASEAN3 and ASEAN5 countries: New evidence from financial integration factor analysis
Abstract:
Foreign direct investment (FDI) contributes greatly to the economic development of the receiving country by providing an important source of finance for development and acting as a channel for the transfer of capital and new technology. On the one hand, FDI adds to the stock of domestic capital and increases the productivity of production factors such as raw materials and labor. On the other hand, …více
Abstract:
Přímé zahraniční investice (PZI, Foreign direct investment - FDI) významně přispívají k hospodářskému rozvoji hostitelské země tím, že poskytují důležitý zdroj financí pro rozvoj, převod kapitálu a nové technologie. Na jedné straně PZI navyšují zásoby domácího kapitálu a zvyšují produktivitu výrobních faktorů, jakými jsou suroviny a práce. Na druhé straně PZI také přispívají k diverzifikaci ekonomiky …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Juraj Sipko, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ho, Thanh Tri. Srovnání determinant PZI v zemích ASEAN3 a ASEAN5: Nové důkazy z analýzy faktoru finanční integrace. Zlín, 2020. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe