Bc. Lenka Štýbrová

Bakalářská práce

Charles Ammi Cutter - život a dílo. Možnosti využití Cutterovy Expanzivní klasifikace v knihovnách ČR

Charles Ammi Cutter's Life and Work. Cutter's Expansive Classification and Its Possible Application in the Libraries of Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce „Charles Ammi Cutter — život a dílo. Možnosti využití Cutterovy Expanzivní klasifikace v knihovnách ČR“ přibližuje život a dílo jednoho ze zakladatelů moderního knihovnictví. Obsahem úvodní části je životopis Charlese A. Cuttera. V další části jsou vyjmenovány hlavní Cutterovy přínosy v oblasti knihovnictví, především pak v oblasti katalogizace a klasifikace. Podrobněji se práce zabývá …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis „Charles Ammi Cutter's Life and Work. Cutter's Expansive Classification and Its Possible Application in the Libraries of Czech Republic“ is to introduce the life and work of one of the founders of modern librarianship. The main part of the thesis is a biography of Ch. A. Cutter. The following part is focused on the most important contributions of Cutter to the library …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.