Mgr. Petr Horáček

Diplomová práce

Sociální vztahy jako opora podílející se na úspěchu žáka ve studiu na odborném učilišti

Social relationships by way of reliance participating in success of pupils studying at a training college
Anotace:
Anotace HORÁČEK, Petr. Sociální vztahy jako opora podílející se na úspěchu žáků ve studiu na odborném učilišti. [Diplomová práce]. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra didaktických technologií, 2010, 76 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Alena Šafrová. Práce pedagogických pracovníků v odborném učilišti s sebou nese plnění zvláštních a významných úkolů. V diplomové práci se především …více
Abstract:
Anotation HORÁČEK, Petr. Social relations as a pillar participating in the success of students studying at training college. [Diploma thesis]. Brno: Masaryk university, College of education, Department of didactic technology, 2010, 76 pages. Diploma thesis supervisor PhDr. Alena Šafrová. Work of teaching staff at training college includes the implementation of specific and important tasks. In the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Alena Šafrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta