Markéta KLENNEROVÁ

Bakalářská práce

Frida Kahlo: dolor, pasión y celo de una gran pintora

Frida Kahlo: Pain, Passion and Diligence of Great Painter
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to the person of painter Frida Kahlo. The thesis is divided into three chapters, readers are gradually familiarized with the life and creation of this painter. The first chapter of the theoretical part introduces Mexico from the view of geography, history, and especially art. Then we continue in chapter two with the life of the painter herself. The last chapter, in …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá osobou malířky Fridy Kahlo. Je rozdělena do tří kapitol, ve kterých postupně seznamujeme čtenáře se životem a tvorbou této malířky. V první kapitole části teoretické představujeme Mexiko. A to z pohledu geografie, historie a především umění. Následně pokračujeme v kapitole druhé s životem samotné malířky. A v poslední kapitole, již v části praktické se věnuji rozboru …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: dr hab. Maksymilian Drozdowicz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLENNEROVÁ, Markéta. Frida Kahlo: dolor, pasión y celo de una gran pintora. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělština ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma