Kateřina MACHOVIČOVÁ

Bakalářská práce

Geografické a environmentální dopady používání mobilních telefonů

Geographical and environmental impacts of using mobile phones
Anotace:
V dnešní době moderních technologií se málokdo pozastaví nad podmínkami, které musí elektronická zařízení podstoupit, aby se dostala až ke koncovému uživateli. V případě mobilních telefonů se nejprve musí získat potřebné materiály, následuje transport do míst výroby, odkud jsou hotové přístroje převáženy koncovým spotřebitelům. V této fázi se rozvádějí diskuze ohledně vlivu na zdraví člověka. Jakmile …více
Abstract:
In today?s age of modern technology, a very few people become conscious of the circumstances that an electronic device must undergo to get to the end user. In the case of mobile phones, first, it is important to obtain the necessary materials. Then transfer to manufacturing sites follows, from where completed devices are transferred to end consum-ers. At this stage there are discussions about the effect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHOVIČOVÁ, Kateřina. Geografické a environmentální dopady používání mobilních telefonů. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta