Daniel ROKŮSEK

Bakalářská práce

Elektrická pevnost izolátorů v sítích VN

Electrical strength of insulators in HV grids
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá elektrickou pevností izolátorů a zaměřuje se zejména na vlivy působící na izolátor v provozu. Tato práce zároveň popisuje způsob, jakým vznikají na povrchu izolátoru výboje. Třetí kapitola potom obsahuje informace z měření elektrické pevnosti izolátoru při několika různých deterioračních vlivech.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the electrical strength of insulators and focuses mainly on the weakening impacts on the insulator in operation. At the same time, this work describes the way in which discharges are formed on the surface of the insulator. The third chapter contains information from the electrical strength measuring of the insulator at several different deterioration effects.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hromádka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROKŮSEK, Daniel. Elektrická pevnost izolátorů v sítích VN. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/