Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Disertační práce

Vývoj českého hnutí za globální spravedlnost v kontextu protiválečného aktivismu v letech 2002-2009. Analýza procesů transformace kolektivních aktérů

Evolution of Czech Global Justice Movement in the context of antiwar activism between 2002-2009. Process tracing of collective actors' transformation
Anotace:
Tato studie odpovídá na otázku, jak probíhala transformace českého hnutí za globální spravedlnost v kontextu jeho interakce s domácím protiválečným aktivismem mezi lety 2002 a 2009. Analýza vychází z konceptů přelévání se sociálních hnutí (SM spillover), z mechanistického paradigmatu studia politických konfliktů, a z pojetí sociálního hnutí jakožto sociálního procesu. Soustředí se přitom na sledování …více
Abstract:
The research question of the study is how the Czech Global Justice Movement (GJM) evolved within the context of its interaction with the domestic antiwar activism between 2002 and 2009. The analysis builds upon the concept of social movement spillover, upon the mechanistic perspective in the study of political conflicts, and upon the concept of the social movement as a social process. It focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií