Ondřej Zjevík

Bakalářská práce

Implementace a testování SVM

Implementation and testing of SVM
Anotace:
Tato práce se zabývá problémy spojeni s SVM, definicí primární optimalizační úlohy a jak ji pomocí Lagrangeových multiplikátorů převést na konvexní duální úlohu kvadratického programování. Dále vysvětluje princip SVM a aplikuje algoritmy pro řešení duální úlohy vycházející z metody sdružených gradientů v Matlabu. Zabývá se implementací rozšíření jako volný okraj a použití různých kernel funkcí při …více
Abstract:
This bachelor thesis helps to understand problems related with the SVM, definition of primary optimalization task, and explain how it convert to convex dual optimalization task of quadratic programming. The thesis shows algorithms based on conjugate gradients method to solve convex dual problem and describes how to implement extensions like Soft margin and different kernel function. Due to this methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Zdeněk Dostál
  • Oponent: Jan Martinovič

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika