Bc. Martina Mikulenková

Master's thesis

Digitální filmová distribuce

The Digital Film Distribution
Anotácia:
Diplomová práce na téma digitální filmová distribuce se zabývá online distribucí filmů přes portály nabízející video na vyžádání, které umožňují sledování filmu v libovolně zvoleném čase a místě. V teoretické části jsou nejprve vymezeny stěžejní pojmy, jako film, marketingový a komunikační mix filmu na internetu, internetová filmová distribuce a video na vyžádání. Dále teoretická část představuje základní …viac
Abstract:
The diploma thesis Digital Film Distribution deals with the online film distribution realized through Video On Demand online services which enable the viewer to watch the film any place any time. The theretical part defines related terms such as film, online film marketing and communication mix, online film distribution and Video On Demand. In this part the basics of the VOD business models are presented …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zverejniť od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MgA. Libor Nemeškal, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikulenková, Martina. Digitální filmová distribuce. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe