Gabriela VANÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Zásobník cvičení a her pro zdokonalení útočných herních činností jednotlivce ve florbalu u věkové kategorie juniorky (videoprogram)

Stack of exercises and games to improve the individual floorball activities of the floorball team in juniors (video program)
Anotace:
Bakalářská práce je v první části zaměřená na specifika tréninku kategorie dívek ve věku 17 - 19 let. Ve druhé části naleznete charakteristiku jednotlivých útočných herních činností jednotlivce. Hlavním cílem mé práce je vytvořit videoprogram, který je zaměřený na cvičení a hry pro rozvoj útočných herních činností jednotlivce ve florbalu. Tato cvičení lze realizovat v praxi ve florbalovém tréninku …více
Abstract:
Bachelor thesis is in the first part focused on specifics of training category of girls aged 17 to 19 years.In the second part you will find the characteristic of individual offensive gaming activities of the individual.The main goal of my work is to create a video program,which is focused on exercises and game for the development of offensive gaming activities of individuals in floorball.These exercises …více
 

Klíčová slova

Florbal herní činnosti juniorky
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karel Švátora

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VANÍČKOVÁ, Gabriela. Zásobník cvičení a her pro zdokonalení útočných herních činností jednotlivce ve florbalu u věkové kategorie juniorky (videoprogram). Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/