Theses 

Limiting cyber arms: Testing the provisions of the Chemical Weapons Convention for the cyber domain – Bc. Tomáš Maďar

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Security and Strategic Studies

Bc. Tomáš Maďar

Master's thesis

Limiting cyber arms: Testing the provisions of the Chemical Weapons Convention for the cyber domain

Limiting Cyber Arms: Testing the provisions of the Chemical Weapons Convention for the cyber domain

Abstract: Cílem předložené diplomové práce je otestovat aplikovatelnost jistých aspektů Úmluvy o chemických zbraních pro případnou regulaci kybernetických zbraní. Pro hlubší poznání jednotlivých odlišností mezi chemickými a kybernetickými zbraněmi nejprve provádíme komparativní analýzu, respektive její subtyp - tzv. "kontrast kontextů". Následně představujeme pětici principů, bez nichž by případná úmluva regulující výrobu, skladování, užití a proliferaci kybernetických zbraní nemohla uspět. Jelikož pravděpodobnost úspěšné aplikace opatření podobných těm, na jejichž bázi funguje Úmluva o chemických zbraní, se pro regulaci kybernetických zbraní blíží nule, jsou před závěrečným zhodnocením ještě představeny další alternativy případné regulace, ať již regulace prvního užití, regulace na bázi zákazu zaměřování vybraných cílů, a v neposlední řadě i tzv. nulová varianta.

Abstract: The thesis aims to test the applicability of provisions similar to that of those introduced by the Chemical Weapons Convention. In order to thoroughly understand the potential differences of chemical and cyber weapons, a contrast-of-contexts comparative analysis is conducted. In the next step, five principles required for a hypothetical convention limiting cyber arms to succeed are discussed. Since the application of CWC provisions for the cyber domain is considered nigh impossible, other alternatives, including no-first use, target-based approach, and even no regulation, are presented before the thesis concludes.

Keywords: cyber security, arms control, weapons of mass destruction, WMDs, chemical weapons, cyber weapons, proliferation, Chemical Weapons Convention, arms treaty, deproliferation process, cyberspace, kyberprostor, chemické zbraně, kybernetické zbraně, proliferace, proliferační proces, kontrola zbrojení, kybernetická bezpečnost, zbraně hromadného ničení, ZHN, Úmluva o chemických zbraních

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 20:12, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz