Bc. Monika Obalilová

Diplomová práce

Příprava žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče

Preparation of Applicants for Substitute Family Care
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zmapování změn v požadavcích žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče na dítě v průběhu procesu odborného posuzování. Poskytuje základní teoretické informace o problematice náhradní rodinné péče a procesu odborného posouzení žadatelů, zejména příprav na přijetí dítěte do rodiny. Stěžejním tématem práce je zhodnocení, jak poznatky a informace získané během příprav …více
Abstract:
The diploma thesis has focused on monitoring of changes in demands of applicants, applying for foster care mediation, on a child in the course of expert assessment. The thesis has provided theoretical information about foster care issue and process of expert assessment of applicants, in particular preparations for reception of a child into an individual family. The key subject of the work is assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Obalilová, Monika. Příprava žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe