Ing. Gabriela Hájková

Diplomová práce

Sestavení výkazu cash-flow jako součást konsolidované účetní závěrky

Preparing the cash-flow statement as a part of the consolidated balance sheet
Anotace:
V mé diplomové práci se zabývám zpracováním výkazu o peněžních tocích jako součástí konsolidované účetní závěrky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické práci je vysvětlena problematika zpracování výkazu o peněžních tocích, konsolidace a výkazu o peněžních tocích v konsolidované účetní závěrce. V praktické části je vypracován samostatný výkaz o peněžních tocích v konsolidované …více
Abstract:
In my thesis I am dealing with elaborating of the statement of cash flows as part of a consolidated balance sheet. My thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical one I explain the problematics of elaborating of the statement of cash flows, consolidation and the statement of cash flows in a consolidated balance sheet. In the practical part I elaborate a individual statement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: RSDr. Rudolf Baloušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance