JUDr. Mgr. Kristina Špottová, Ph.D.

Disertační práce

Evropeizace ústavního soudnictví se zaměřením na Ústavní soud České republiky

Europeanization of the constitutional justice focusing on the Constitutional Court of the Czech Republic
Anotace:
Předmětem práce je teoretické a praktické zkoumání evropeizace ústavního soudnictví, a to se zaměřením na český Ústavní soud. Teoretická část spočívá v rozpracování obecného konceptu evropeizace pro oblast soudnictví, přičemž je využito dělení evropeizace na základě průběhu (vertikální sestupná, vertikální vzestupná a horizontální), konvergence (pozitivní a negativní) a předmětu (obsahová a procedurální …více
Abstract:
The subject of the thesis is a theoretical and practical examination of the Europeanization of the Constitutional Judiciary, with a focus on the Czech Constitutional Court. The theoretical part consists of the elaboration of a general concept of Europeanization in the field of judiciary, using the division of Europeanization based on the course (top-down, bottom-up and horizontal), convergence (positive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní a evropské právo