Theses 

Vztahy mezi Československem a Rakouskem v letech 1933 - 1934 – Pavla Jiroušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Pavla Jiroušková

Bachelor's thesis

Vztahy mezi Československem a Rakouskem v letech 1933 - 1934

Relations between Czechoslovakia and Austria in the Years 1933 - 1934

Anotácia: Diplomová práce se zabývá československo-rakouskými vztahy od března 1933 do července 1934, což je období, kdy byl v Rakousku nastolen autoritativní režim Engelberta Dollfuße. Pozornost je v prvé řadě věnována zahraničně-politickým diplomatickým vztahům. Ve druhé instanci se pak zaměřuje na obchodní styky, zvláště projednávání obchodní dohody a otázku účasti Československa na finanční pomoci Rakouska. Zkoumané vztahy obou aktérů jsou zasazeny do celkového mezinárodně-bezpečnostního prostředí. Jádro práce tvoří kritická analýza archivních pramenů z Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda a nakolik nastolení Dollfußova režimu vzájemné vztahy zatěžovalo.

Abstract: The bachelor´s thesis deals with the Czechoslovak-Austrian relations from March 1933 to July 1934, which is the period of Engelbert Dollfuß´s authoritarian rule. Attention is primarily focused on diplomatic relations. The thesis is also concerned with their trade relations, specifically the negotiation of the trade agreement and the matter of Czechoslovak participation on financial assistance to Austria. Relations between actors are also set in the context of the international-security environment. The core of the thesis is the analysis of archival sources from Archive of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The aim of the thesis is to answer the question if and what extent the Dollfuß´s regime was a burden to mutual relations.

Kľúčové slová: Československo, Rakousko, československo-rakouské vztahy, meziválečné období, Edvard Beneš, Engelbert Dollfuß, březen 1934 Czechoslovakia, Austria, Czechoslovak-Austrian relations, interwar period, March 1934

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Zimmermanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 4. 2019 14:14, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz