Bc. Jiří Železný

Bakalářská práce

Pověřené celní orgány v postavení orgánů činných v trestním řízení

Position of Custom Bodies within Criminal Proceedings
Anotace:
Bakalářská práce na téma Pověřené celní orgány v postavení orgánů činných v trestním řízení popisuje a vysvětluje, jaké postavení mají pověřené celní orgány, coby orgány činné v trestním řízení a také některé další záležitosti, které s trestním řízením a Celní správou souvisejí. V úvodní části je popsáno trestního řízení a jeho stádia. Následuje seznámení se subjekty trestního řízení se zaměřením na …více
Abstract:
The thesis authorizing „Position of Custom Bodies within Criminal Proceedings“ describes and explains the position you are responsible for customs, as the bodies active in criminal proceedings and also some other issues that the criminal proceedings and the Customs Administration related. In the introductory section describes the criminal proceedings and its stages. Followed by the introduction to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního