Eliška STROUHALOVÁ

Bakalářská práce

Obesita a její zdravotní komplikace

Obesity and its health complications
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá historií a typy obezit. Etiopatogenezí obezity, což zahrnuje energetickou bilanci, výživu, pohybovou aktivitu, psychosociální faktory, farmaka, genetiku a tukovou tkáň jako endokrinní orgán. Dále pak vyšetření obézního pacienta, zdravotními riziky, vliv obezity na kvalitu života a jaký má ekonomický dopad. Poslední teoretickou kapitolou je světová prevalence obezity, podložená …více
Abstract:
Bachelor thesis concern with history and types of obesity. Obesity etiopatogenesis which include energy balance, nutrition, physical activity, psychosocial factors, pharmatical drugs, genetics and fat tissue as endocrine organ. Than with health examination of obese patient, health issues, impact of obesity on life quality and economical impact. Last theoretical chapter is world prevalence of obesity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STROUHALOVÁ, Eliška. Obesita a její zdravotní komplikace. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pf8wek pf8wek/2
26. 4. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 4. 2018
Bulanova, L.
27. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.