Bc. Olga Feň

Diplomová práce

Postoj Ruska a Ukrajiny k otázce vícerého státního občanství

Russian nad Ukrainian Approach to Multiple Citizenship
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na prozkoumání otázky postoje vybraných států, Ruské Federace a Ukrajiny, k institutu vícerého občanství. Na začátku práce je věnována pozornost teoretickému rozboru existujících forem a modelů občanství. Na tuto část navazuje praktická část, která je věnována samotnému problému vytyčenému v úvodu práce. Každá země je strukturovaně rozebrána na začátku z pohledu historických …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on exploring the questions attitude of selected countries, the Russian Federation and Ukraine, towards the Institute of multiply citizenship. The first part of the thesis is devoted to the theoretical analysis of existing forms and models of citizenship. This part is followed by the empirical part, which is focused on the problem of objective that was outlined in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta