Jaroslav Ludvík

Bachelor's thesis

Význam geocachingu v cestovním ruchu posledních let se zaměřením na Prahu a Středočeský kraj

The importance of geocaching in tourism in recent years with a focus on Prague and Central Bohemia
Abstract:
LUDVÍK, Jaroslav. Význam geocachingu v cestovním ruchu posledních let se zaměřením na Prahu a Středočeský kraj [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2013 95 stran. Tato bakalářská práce provede čtenáře pravidly hry, osvětlí mu jednotlivé druhy a formy cestovního ruchu v geocachingu. Práce nabídne čtenáři alternativní hry, pohled na možnost využití hry v komerční sféře a popíše čtenáři některé …more
Abstract:
LUDVÍK, Jaroslav. The importance of geocaching in tourism in recent years with a focus on Prague and Central Bohemia. [Bachelor`s Dissertation] Vysoká škola hotelová. Prague: 2013 95 pages. This bachelor`s dissertation takes a reader through the rules of the game, it highlights the various types and forms of tourism in geocaching. The dissertation offers to a reader alternative games, looks at the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2013
  • Supervisor: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Destination Management in the Turism Industry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.