Ing. Zdeňka Luxová

Master's thesis

Faktory stresu a strategie zvládání stresu u učitelů a žáků

Stress factors and coping strategies in teachers and pupils
Abstract:
Anotace Cílem výzkumu předložené diplomové práce byla analýza faktorů ovlivňujících stres žáků na střední škole. V práci je dále diskutována volba strategií, které používají žáci a učitelé střední školy při zvládání stresových situací. Pomocí dotazníkového šetření byly zkoumány rozdíly ve volbě strategií mezi žáky a učiteli, mezi učitelkami a učiteli, mezi staršími a mladšími učiteli a mezi učiteli …more
Abstract:
The research objective of this thesis was to analyze the factors influencing the stress of pupils at high schools. The paper also discussed the choice of strategies used by pupils and high school teachers in coping with stressful situations. Using the questionnaire, differences in the choice of strategies between pupils and teachers, between women-teachers and men-teachers, between older and younger …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jitka Josífková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Luxová, Zdeňka. Faktory stresu a strategie zvládání stresu u učitelů a žáků. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická