Mgr. Lenka Pokorná

Bakalářská práce

Žáci se specifickými poruchami učení ve střední škole

Pupils with Specific Learning Difficulties at Secondary Schools
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou specifických poruch učení ve střední škole. Vysvětluje a objasňuje problematiku specifických poruch učení, popisuje projevy jednotlivých specifických poruch učení a jejich diagnostiku. Dále se věnuje problematice vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Výzkumná část je zaměřena na problematiku vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problems of specific learning difficulties at secondary schools. It explains and clarifies the problems of specific learning difficulties, it describes the demonstrations of particular specific learning difficulties and their diagnostics. Another area explored is the education of pupils with specific learning difficulties. The research part focuses on the education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta