Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D.

Disertační práce

Geneze a geochemické složení hydrotermálního žilného křemene z ložiska zlata Mokrsko

Genesis and geochemical composition of hydrothermal quartz veins from the Mokrsko gold deposit
Anotace:
Disertace je zaměřena na detailní analýzu hydrotermálního křemene na ložiska zlata Mokrsko (ložiskové části Čelina, Mokrsko-východ a Mokrsko-západ). Dvacet jedna vzorků bylo studováno pomocí skenovací elektronové mikroskopie s barevným katodoluminiscenčním (SEM-CL) detektorem. Z nich bylo vybráno šest vzorků pro detailnější plošné snímání katodové luminiscence, studium CL emisní spektrometrie a stanovení …více
Abstract:
The dissertation is focused on a detailed analysis of hydrothermal quartz at the Mokrsko gold deposit (Čelina, Mokrsko-East, and Mokrsko-West deposit). Twenty-one samples were studied by scanning electron microscopy with coloured cathodoluminescence (SEM-CL) imagining. Six samples were selected for more detailed CL surface scanning, study of CL emission spectra and determination of trace elements concentrations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
  • Oponent: RNDr. Karel Breiter, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Zachariáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy