Bc. Barbora BAZALOVÁ

Diplomová práce

Influence of technical and fundamental analysis factors on crude oil prices, their trends and predictions research and investment project

Influence of technical and fundamental analysis factors on crude oil prices their trends and predictions research and investment project
Abstract:
The paper is devoted to the fundamental and technical analysis factors influencing the crude oil prices movements and volatility. The main aim of my thesis is the identification of the key factors influencing everyday crude oil price movements and on the basis of these carried out surveys and their results opening trading positions on oil futures market. To this purpose the derivatives market instruments …více
Abstract:
Diplomová práce se věnuje faktorům fundamentální a technické analýzy které ovlivňují vývoj světové ceny ropy a jejich výkyvy. Hlavním cílem mé práce je snaha identifikovat takové klíčové faktory které způsobují každodenní výkyvy cen ropy a následně na základě těchto uskutečněných pozorování a jejich výsledků otevřít obchodní pozici na futures ropném trhu. Pro účel této práce jsou užívány instrumenty …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2007
Identifikátor: 5796

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2007
  • Vedoucí: Ing. Eva Hrubošová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAZALOVÁ, Barbora. Influence of technical and fundamental analysis factors on crude oil prices, their trends and predictions research and investment project. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 08. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance